Jana Hermann

Jana Hermann is monitoring-medewerker in het Interreg-project “Nachbarsprache& buurcultuur” en promovenda aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

A18 La cuisine d’échange – recepten voor een geslaagde taal- en schooluitwisseling