Joyce van Ruiten

Internationale School van Amsterdam

Joyce van Ruiten, van oorsprong docent Frans, is thans werkzaam als docent Nederlands (MYP Dutch B) aan de Internationale School van Amsterdam (ISA), een IB school. De afgelopen 18 jaar heeft ze met veel plezier Frans en Nederlands als vreemde taal gedoceerd, zowel in Nederland als in Maleisië. Joyce verdiept zich sinds jaren in de toepassing van Visible Thinking in de vreemde talen les en heeft diverse cursussen op dit gebied gevolgd, ondermeer aan Harvard School of Education. Joyce is Google Certified Educator level 2 en gebruikt bovendien graag TPR-Storytelling in haar lessen.

Onderzoekend leren in een vreemde taal, met behulp van Visible Thinking