Rik van der Burg

Rik van der Burg is docent Duits aan een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Apeldoorn. In zijn lespraktijk maakt hij veelvuldig gebruik van gamification (spelelementen) en games en bereikt daarmee dat de leerlingen zeer gemotiveerd met het leren van de vreemde taal bezig zijn.

A15 Motiveren van leerlingen door gamification