Sabrina Comat

Nuffic

Sabrina Comat is een projectmedewerker bij Nuffic. Ze werkt bij het LinQ-team en bij het taalassistenten team. Ze heeft deel genomen aan het programma van assistent tot docent (VAD1) en is een voormalige docent Frans.

B24 Actualiteit en Interculturaliteit