Sebastiaan Dönszelmann

Vrije Universiteit Amsterdam

Sebastiaan Dönszelmann is sinds 2005 verbonden aan de universitaire lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam als vakdidacticus mvt, als opleider algemene didactiek en als trainer. Van 1998 tot 2012 was hij docent Frans in het vo. Sinds 2014 doet hij promotieonderzoek naar effectieve doeltaaldidactiek in het vo en professionalisering van docenten. De verdediging van het proefschrift vindt rond de jaarwisseling plaats. s.donszelmann@vu.nl

 

Voertaal Leertal – Een didactiek voor Doeltaalgebruik