A15 Motiveren van leerlingen door gamification

Rik van der Burg

VSO Gentiaan College

In de interactieve workshop maken de deelnemers kennis met de uitgangspunten
van gamification. Ze ervaren een opdracht met elementen van gamification en maken
kennis met enkele toepassingsmogelijkheden voor het vreemdetalenonderwijs. Verder
worden de mogelijkheden voor de eigen lespraktijk verkend. De workshop is bijzonder
geschikt voor docenten die werken in het v(s)o of met groepen leerlingen die speciale
aandacht nodig hebben door differentiatie, passend en gepersonaliseerd onderwijs.
Neem een laptop of smartphone mee.

Doelgroep(en) workshop
Alle talen

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in
vo | vavo

 

De voertaal in de workshop is
Nederlands

Werkvorm
Workshop

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop?  Ja