A18 La cuisine d’échange – recepten voor een geslaagde taal- en schooluitwisseling

Sabine Jentges & Jana Hermann

Radboud Universiteit Nijmegen

In deze workshop gaan we met materiaalvoorstellen, suggesties voor activiteiten en
projectideeën in op de mogelijkheden hoe uitwisselingen uitgevoerd, maar ook voorbereid
en geëvalueerd kunnen worden. We geven tips voor de uitvoering en bespreken
strategieën voor zowel het leren van een taal als ook van cultuurreflecterend vermogen.
Er zullen tevens materiaalpakketten gepresenteerd worden, die in het kader van
het Interregproject Nachbarsprache & Buurcultuur ontwikkeld zijn. Deze materiaalpakketten
zijn al uitgeprobeerd en zijn succesvol gebleken. Tot slot zullen we de randvoorwaarden
voor een succesvolle uitwisseling bespreken.

Doelgroep(en) workshop
Alle talen
Duits

 

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in
Alle sectoren
VO

 

De voertaal in de workshop is
Nederlands, Duits

Werkvorm
Workshop

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop?  Nee

Duits | Alle talen – vo