A30 Wat te doen met lidwoordfouten? In Nt2, ISK, vo, mbo en ho

Wilma van der Westen

De Haagse Hogeschool / UvA

Docenten Nederlands lopen aan tegen een toenemend aantal lidwoordfouten van hun
leerlingen/studenten. Zij voelen zich verplicht hier ‘iets aan te doen’, maar weten niet
altijd hoe en vallen vaak terug op ‘ouderwetse lidwoordoefeningen’. Eerst worden de
lidwoorden en lidwoordafhankelijke vormen van het Nederlands geschetst (gebruik
én betekenis) en welke ontwikkeling zich aftekent. Dan bekijken we verschillende lidwoordfouten vanuit de verwerving (moedertaalsprekers, twee/meertaligen) en vanuit
het onderwijs. Ook het gevorderdenniveau (B2 en hoger) krijgt de nodige aandacht.
Tot slot de vraag wat je, rekening houdend met het hier gepresenteerde, in je lessen
nu wel of maar beter niet kan doen.

 

Doelgroep(en) workshop
Nederlands
NT2

 

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in
Alle sectoren

 

De voertaal in de workshop is
Nederlands

 

Werkvorm
Workshop

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop?  Nee