A22 Formatief Evalueren

Bertrand Dibandjo

Edupunt

Leerlingen zijn er vaak op gespitst om bij een opdracht te vragen: ‘Is het voor een
cijfer?’ En als het antwoord ‘nee’ is, doen ze minder hun best. Wanneer je formatief
toetst, begint het leren pas ná de toets. Je kijkt wat ontwikkelpunten zijn en geeft de
leerling feedback zodat hij daaraan kan werken. Op deze manier vergroot je het rendement van leerlingen aanzienlijk. Tijdens deze workshop leer je ook een kritisch blik te werpen op de opdrachten die je je leerlingen biedt. Zijn je verwachtingen helder? Zijn
je criteria gericht op de ontwikkeling van de leerlingen?

Doelgroep

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Spaans

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in

 • VMBO
 • HAVO
 • VWO
 • Gymnasium
 • VAVO
 • MBO

 • Nederlands

Nee