Masja Mesie

De TalengroepMasja Mesie werkt sinds 2012 als trainer, eerst bij APS, nu voor De Talengroep en het Netwerk Onderwijsadviseurs. Daarvoor heeft zij 17 jaar gewerkt als docente Frans in het VO. Masja geeft trainingen voor docenten op het VO en MBO o.a. op het gebied van de verschillende taalvaardigheden bij de mvt, het gebruik van de doeltaal als voertaal, examentraining mvt, differentiatie, formatief evalueren en het gebruik van ICT in de taalles.

A5 Let’s go viral! Verrassende opdrachten bij simpele YouTube filmpjes voor de mvt-les