A0 Over-asked or under-used? Hoe docenten Engels in het tweetalig onderwijs lesgeven en samenwerken

*begint om 9.30 uur

Liz Dale (hoofddocent en vakdidactica Engels, Hogeschool van Amsterdam)

In scholen voor tweetalig onderwijs leren leerlingen Engels in vaklessen die parallel worden gegeven aan taallessen Engels. Vakdocenten zijn in de regel non-native speakers en/of hebben geen achtergrond als docent Engels naast hun vakspecialisme. In dit context zijn er voor docenten Engels kansen en uitdagingen, zowel wat betreft de didactiek als de samenwerking met de collega’s  van andere vakken. Zijn docenten Engels overvraagd of onderbenut? Hoe zouden de lerarenopledingen studenten Engels het beste kunnen voorbereiden op het lesgeven op tto-scholen? In deze workshop zal ik een aantal resultaten uit mijn promotie-onderzoek presenteren en we zullen samen deze vragen beantwoorden.

Alle talen

Lerarenopleiders

* Werkconferentie Lerarenopleiders

HAVO

VWO

Gymnasium

 

Voertaal: Engels

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee