A01 Meertaligheid in talenonderwijs: een grote opdracht voor schoolpraktijk én lerarenopleiding

(begint om 11.15 uur) *Werkconferentie Lerarenopleiders

Catherine van Beuningen & Daniela Polisenska (Hogeschool van Amsterdam)

De onderwijspraktijk is toenemend meertalig en het valoriseren van meertalige repertoires kent voordelen. Toch worden andere thuistalen veelal buiten de schoolmuren gehouden, bouwen (vreemde)taaldocenten nauwelijks doelgericht voort op al aanwezige taalkennis en krijgt attitudevorming ten opzichte van meertaligheid weinig aandacht. Dat hier een aandachtspunt ligt, blijkt ook uit het feit dat ‘meertaligheid’ binnen Curriculum.nu is aangemerkt als ‘grote opdracht’ voor het talenonderwijs. Vanwege hun schakelfunctie in de benodigde praktijkontwikkeling, ontwerpen de tweedegraads talenopleidingen (HvA) een curriculumlijn gericht op het leren waarderen en benutten van meertaligheid. In deze workshop discussiëren we over het ontwikkelproces, de ontworpen materialen en de gewenste plek van meertaligheid in mvt-opleidingscurricula.

 

Alle talen

Lerarenopleiders

* Werkconferentie Lerarenopleiders

PO
VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO
MBO
WO
HBO

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee