A04 Doeltreffende Didactiek op het mbo; klein verschil, groot effect

Rene van Kralingen (Hogeschool Rotterdam) & Walter Geerts (NHL Stenden Hogeschool)

Beter lesgeven begint bij jezelf. Als leraar kun je het verschil maken in de leerprestaties van je leerlingen, maar hoe doe je dat op het mbo? Algemeen onderwijskundige literatuur zoals Doeltreffende didactiek vraagt om een vertaling naar het mbo. Op basis van de bijdrage in Profiel van Aalsma & Boonstra (2019) nemen we de beroepspraktijk als uitgangspunt voor de taalontwikkeling in de taalvakken. ‘Didactisch afkijken’ en ‘denken-delen-uitwisselen’ helpen ons tijdens de workshop om concrete verbeterpunten te exploreren die gericht zijn op de inzet van vaktaal uit een hybride leeromgeving.

Alle talen

MBO

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee