A13 Haal meer uit meertaligheid; een holistische aanpak voor meertalig onderwijs

Joana Duarte, Mirjam Günther-van der Meij & Myrthe Coret-Bergstra (NHL Stenden Hogeschool)

In deze workshop nemen we de deelnemers mee om samen vorm te geven aan holistisch meertalig (taal)onderwijs. De workshop bespreekt de nieuwste innovatieve didactische interventies (translanguaging, taalbewustzijn, luistertaal) op het gebied van onderwijs en meertaligheid. Door voorbeelden uit verschillende projecten van de NHL Stenden Hogeschool wordt getoond hoe brede samenwerking (tussen pabo-docenten, pabo-studenten, onderzoekers en leraren van verschillende typen scholen) leidt tot vernieuwing op het gebied van meertaligheid, in de onderwijspraktijk en in de lerarenopleidingen. Deelnemers gaan aan de slag met reeds ontwikkelde activiteiten en worden uitgedaagd zelf een meertalige activiteit te ontwikkelen.

Alle talen

PO
VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium

 

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee