A18 Debatteren in het Engels: een effectief leermiddel om de spreekvaardigheid te bevorderen

Abid el Majidi (Montfort College)

De spreekvaardigheid bij de moderne vreemde talen wordt vaak gemarginaliseerd. Docenten geven vaak aan dat ze niet over effectieve werkvormen beschikken om recht te doen aan deze vaardigheid. Het debat is een tool die de mogelijkheid creëert om de spreekvaardigheid op een leuke manier te oefenen. Daarnaast leent het debat zich ook voor het integreren van de andere taalvaardigheden. Ervaring en onderzoek hebben laten zien dat leerlingen debatteren leuk vinden en graag willen debatteren. In deze workshop wordt stapsgewijs uitgelegd hoe het debat gebruikt kan worden als een werkvorm bij de moderne vreemde talen.

Duits
Engels
Frans
Spaans

 

HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO

 

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee