A19 Moet je horen! De kracht van een multimediale focus binnen de taalles.

Masja Mesie (De Talengroep)

We weten allemaal dat de inzet van beeldmateriaal kan bijdragen aan een grotere betrokkenheid van de leerlingen in onze mvt-lessen. Maar wat zou het leereffect zijn als we naast de focus op het beeld af en toe bewust inzetten op het geluid? Wat als we leerlingen vragen om te verbeelden wat ze (denken te) horen of om audio te verbinden aan wat ze (denken te) zien? In deze workshop maak je kennis met een aantal werkvormen waarbij de multimediale benadering zorgt voor verrassende effecten op het taalleerproces.

Duits
Engels
Frans
Spaans

 

HAVO
VWO
Gymnasium

 

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: ja