A24 Alle zintuigen prikkelen in de Frans les

Alike Last (Taalleermethoden.nl/Vrolijkenfrans)

Zou je wel eens willen zien hoe een niet-schools zinvol curriculum Frans eruit ziet, met echte taalsituaties, meer spreken, aansluitend bij de interesses van de leerlingen, ook passend bij de vmbo-leerling, speels, met samenhang in leren, co-creatie, interculturaliteit, formatief toetsen? In deze workshop maak je kennis met Vrolijk & Frans, taal leren met plezier: een leuke, effectieve en kant-en-klare doorlopende leerlijn voor Frans waarin alle zintuigen geprikkeld worden. We gaan er hier verder niet te veel herrie over maken: kom Vrolijk & Frans zelf maar aan den lijve ervaren in de workshop!

Frans

HAVO
VWO

 

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee