B24 Actualiteit en Interculturaliteit

Sabrina Comat en Floor Haanstra

Nuffic

Dit jaar heeft LinQ gewerkt aan een expertisegroep kennis van land en cultuur en actualiteit.Tijdens deze workshop krijgt u eerst een kleine inzicht over Interculturaliteit. Vervolgens krijgt u een presentatie van een aantal voorbeelden van generieke opdrachten om actualiteit in de les te behandelen. Aansluitend gaan u en de andere deelnemers een actualiteit generieke opdracht maken op basis van eigen good practice of op basis van andere generieke opdrachten van het LinQ-boekje. Het boekje krijgt u tijdens de workshop.

Doelgroep(en) workshop
Duits
Frans

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in
VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium

De voertaal in de workshop is
Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop? Nee