B.1 De interactieve spreektaak als meetinstrument van gespreksvaardigheid Engels in het vmbo*

Eline van Batenburg

Hogeschool van Amsterdam

Eline deed in de afgelopen vier jaar promotieonderzoek naar het ontwikkelen van de
gespreksvaardigheid Engels voor vmbo-kader leerlingen. Tijdens deze workshop zal
zij ingaan op de opzet en resultaten van haar eerste studie, die zich richtte op het
toetsbaar maken van interactievaardigheden. Ontwerpcriteria en praktische voorbeelden
komen aan bod. Tevens wordt er een koppeling gemaakt met de vormgeving van
gespreksvaardigheidsonderwijs. Deelnemers zullen met behulp van een voor de studie
ontwikkeld beoordelingsinstrument video-opnames van spreektaken beoordelen en
feedback geven op dit instrument. Daarnaast gaan zij in discussie over de toepasbaarheid
van dit taaktype in het onderwijs.

*Werkconferentie Lerarenopleiders

Doelgroep(en) workshop
Alle talen

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in
Lerarenopleiders
VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO
MBO

De voertaal in de workshop is
Nederlands

Werkvorm
Workshop

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop?  Nee