B19 Formatieve evaluatie in het talenonderwijs: ideeën voor feedbackrijke didactiek

Sergej Visser (Bureau ICE)

Als talendocent wil je dat je leerlingen uiteindelijk de taal zo goed mogelijk leren
gebruiken. Talenonderwijs kent drie deelgebieden: de kennisbasis (woordenschat en
grammatica), de vaardigheden (receptief: lezen en luisteren, en productief: spreken
en schrijven) en het literatuuronderwijs. Elk van deze onderdelen kun je effectiever en
leuker maken door formatieve evaluatie in te zetten. Om formatief te kunnen evalueren,
heb je didactiek en taken nodig die feedback genereren. Een leerling maakt een
opdracht, krijgt daar feedback op, en verwerkt deze feedback in een nieuwe, verbeterde
versie van de taak. Met deze aanpak help je leerlingen optimaal verder in het leerproces.
In deze workshop maak je kennis met verschillende vormen van feedbackrijke
didactiek. Je krijgt concrete ideeën aangereikt voor effectieve opdrachten en werkvormen
voor jouw vak, voor het onderwijs in de kennisbasis, de vaardigheden en de literatuur.
Met deze werkvormen en tips geef je direct vorm aan formatieve evaluatie in de
praktijk. Je kunt er morgen al mee aan de slag!

Doelgroep(en) workshop
Alle talen

 

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in

VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO
MBO

 

De voertaal in de workshop is
Nederlands

 

Werkvorm
Workshop

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop?  Nee