B.2 Het cyclisch onderwijzen van woordenschat via een woordencompetitie

Josien Boetje (ROC Nijmegen)

Waarom zijn veel leerlingen aan het eind van hun schoolcarrière maar mondjesmaat
in staat hun vocabulaire toe te passen? Komt het doordat leerlingen niet actief genoeg
bezig zijn geweest met het vocabulaire, of hebben ze de woorden gewoon nooit op een
effectieve manier geleerd? In deze workshop gaan we in op de vraag hoe je vocabulaire
cyclisch kunt onderwijzen en toetsen. Je analyseert je eigen lesmethode op woordenschat,
je oefent met het ontwerpen van je eigen (online) formatieve woordenschattoetsen
en bedenkt een scoresysteem. Na deze workshop heb je alles in huis om in je
eigen klas een woordencompetitie op te zetten. Meebrengen: laptop of tablet, lesmethode,
digitale woordenlijsten (indien voorhanden), woordenschattoets.

 

Doelgroep(en) workshop

Alle talen

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in

VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO
MBO

De voertaal in de workshop is

Nederlands

Werkvorm
Workshop

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop?  Nee