B20 ERK in Arabisch, Fries, Russisch, Spaans en Turks – Geannuleerd

Deze workshop werd geannuleerd

Esther van Loo & Anneke de Graaf

Cito /Levende Talen

Binnen Cito is een onderzoek uitgevoerd waarbij is nagegaan hoe leerlingprestaties
op de eindexamens leesvaardigheid Arabisch, Fries, Russisch Spaans en Turks geduid
kunnen worden in ERK-termen. Tijdens deze workshop neemt u kort kennis van de
uitkomsten, en op basis daarvan willen we, in klein gezelschap van docenten Arabisch,
Fries, Russisch, Spaans en Turks ERK-ervaringen uitwisselen, enige vergelijkingen van
het CE-examenmateriaal uitvoeren en bekijken hoe deze talen van elkaar verschillen
als het gaat om de waardering in ERK-termen.

Doelgroep(en) workshop

Arabisch
Fries
Russisch
Spaans
Turks

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in

VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO
MBO
WO

 

De voertaal in de workshop is

Nederlands

 

Werkvorm
Workshop

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop?  Nee