B29 Omgaan met het correctievoorschrift Nederlands havo/vwo – Geannuleerd

Deze workshop werd geannuleerd

Karin Heesters (Cito) & Huub van den Bergh (Universiteit Utrecht)

Cito / Universiteit Utrecht

Na een korte vakspecifieke introductie op de opbouw van het correctievoorschrift in
algemene zin laten we zien hoe de correctievoorschriften tot stand komen, wat voor
ons belangrijk is bij het opstellen van een correctievoorschrift, wat mogelijke problemen
zijn en hoe we die proberen op te lossen. Ook wordt ingegaan op hoe met de correctievoorschriften
Nederlands voor havo/vwo moet worden omgegaan. Daarbij komen
vakinhoudelijke overwegingen aan de orde en een aantal veelgestelde vragen. Het
geheel zal worden geïllustreerd en geoefend met leerlingantwoorden op een aantal
opgaven.

Doelgroep(en) workshop
Nederlands

De workshop is geschikt voor docenten werkzaam in

HAVO
VWO
Gymnasium

De voertaal in de workshop is
Nederlands

Werkvorm
Workshop

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop?  Nee