B15 Blended werken in de praktijk

Wendy van Krimpen

Malmberg

Veel docenten zoeken naar de optimale inzet van digitale en papieren middelen in hun lessen. Wij spreken veel docenten hierover en willen hun ervaringen graag met jullie delen: welke belemmeringen zien docenten bij het gebruik van online tools in de klassituatie? Welke oplossingen hebben ze ervoor bedacht? Hoe weeg je de voordelen van digitale middelen af tegen voordelen van werken met papier?

Leer van ervaringen uit heel Nederland hoe je het beste uit twee werelden kunt halen.

Doelgroep: Alle talen

VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop? Nee