B11 Doeltreffende Didactiek; klein verschil, groot effect

Walter Geerts en Janneke Eising

NHL Stenden Hogeschool

Beter lesgeven begint bij jezelf. Als leraar kun je het verschil maken in de leerprestaties van je leerlingen, maar hoe doe je dat? Op grond van onze jarenlange ervaring als lerarenopleider is bij Uitgeverij Coutinho het praktijkboek Doeltreffende Didactiek verschenen. Ondertitel: directe instructie en differentiatie voor de lerende leraar. In deze workshop staat Didactisch afkijken als methode centraal om zelf te leren. We tonen praktijksituaties van lessen (Vreemde) Talen op video om na te denken over directe instructie, werkvormen, differentiatie en de vormgeving van onderwijs van morgen. Tijdens deze workshop heb je de gelegenheid om drie concrete verbeterpunten te exploreren.

Doelgroep: Alle talen

PO
VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO
MBO
WO

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop? Nee