B.8 Voertaal Leertal – Een didactiek voor Doeltaalgebruik

Sebastiaan Dönszelmann

Vrije Universiteit Amsterdam

Zegt het gebruik van de doeltaal iets over de kwaliteit van een mvt-les? Het ligt een stuk genuanceerder: doeltaalgebruik leidt jammer genoeg niet zomaar tot taal-leren.
In deze workshop, die voortkomt uit het promotieonderzoek Doeltaal Leertaal van
Sebastiaan Dönszelmann, wordt de achtergrond van verantwoord doeltaalgebruik
belicht en worden er didactische handreikingen gedaan voor een effectieve inzet van de doeltaal. U ziet, hoort en ervaart doeltaalgebruik dat verder gaat dan doeltaal = voertaal: Doeltaal = Leertaal.

Doelgroep: Alle talen

PO, VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium, MBO

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing op uw workshop? Nee