B01 Naar een perspectiefgerichte benadering van het modernevreemdetalenonderwijs

*Werkconferentie Lerarenopleiders

Janneke Geursen & Nivja de Jong (ICLON, Universiteit Leiden)

Het vreemdetalenonderwijs is in beweging. In de voorstellen van het curriculum.nuontwikkelteam en het meesterschapsteam MVT gaat het niet alleen meer over het ontwikkelen van taalvaardigheid, maar ook over het bevorderen van taal- en cultuurbewustzijn. We bespreken wat het inzetten van een meerperspectivische benadering voor het mvt-onderwijs kan betekenen. Daarbij staan de volgende vragen centraal: Zetten de perspectieven leerlingen aan tot nadenken over taal, zodat zij niet alleen taalgebruikers worden, maar ook taal- en cultuurbeschouwers? • Hoe draagt deze benadering bij aan het ontwikkelen van interculturele communicatieve competentie? • Hoe kunnen we docenten in de opleiding voorbereiden op hun (nieuwe?) taak?

Lerarenopleiders

Duits
Engels
Frans
Spaans

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee