B08 Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs > VOL

VOL

Ewout van der Knaap (Universiteit Utrecht)

De workshop richt zich op het integreren van literatuur en film in de vreemdetalenlessen in onder- en bovenbouw. Uitgangspunt is het principe van inhoudsgericht talenonderwijs dat je literatuur en film in veel gevallen goed aan communicatieve situaties kunt koppelen. We bespreken voorbeelden om gelet op onder meer een niveaumodel een curriculum in te richten en hanteren daarbij een doorlopende leerlijn. We gaan in op de koppeling van de vaardigheden met de (inter)culturele inhouden inclusief literatuurgeschiedenis. De deelnemers gaan met enkele oefenvormen bij diverse genres aan de slag. Dit sluit aan bij het boek Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs (2019).

Alle talen

VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO
MBO

 

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee