B09 Meertalige kinderen in het dagelijks leven en in de klas

Katya Dorofeeva(UVA)

Meer dan de helft van de wereldbevolking is meertalig. Er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar verschillende typen meertaligheid, waaronder bij jonge kinderen. Niettemin blijven meerdere aspecten van meertaligheid voor ons onduidelijk. Hoe werkt meertaligheid? Welke strategieën moeten ouders toepassen bij de taalontwikkeling van meertalige kinderen? Hoe ga je om met meertalige kinderen in je klas? Tijdens de workshop worden brandende thema’s over meertaligheid besproken. Het publiek neemt actief deel aan een discussie over onze verwachtingen en actuele kennis en krijgt een case study voorgeschoteld, gebaseerd op observaties en geluidsopnames van de taalontwikkeling van Katya’s drietalige dochter (Russisch-ItaliaansNederlands).

Alle talen

PO
VWO
MBO
HBO
WO

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee