B18 Globaal kijken en luisteren: hoe toets je dat?

Dennis van den Broek & Margreet van Aken (CITO)

Vanaf januari 2020 zit er in de kijk- en luistertoetsen vwo voor Duits, Engels en Frans een nieuw onderdeel dat globaal kijken en luisteren bevraagt. Hoe maak je opgaven voor globaal kijken en luisteren, en waarin verschillen ze van de reguliere opgaven? Docenten gaan in deze workshop zelf aan de slag om opgaven te bedenken bij materiaal. Daarnaast zal er een aantal discussiepunten aan bod komen, waaronder de taal waarin de opgaven gesteld moeten worden: doeltaal of voertaal?

Duits
Engels
Frans

HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO

 

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: ja