B19 Laat je horen! Muzikale werkvormen (in de vreemdetaalles) voor het verminderen van taalangst

Rosie Carlton-Willis & Cherish Grune (Uitgeverij Deviant)

Het is een bekend fenomeen in de vreemde-taalles: leerlingen die zwijgen of volledig dichtklappen wanneer ze in de doeltaal moeten communiceren. In de literatuur beter bekend als taalangst. Meerdere studies tonen aan dat taalangst een negatief effect heeft op de leerprestaties. Maar wat kunnen we hier concreet tegen doen in de lespraktijk? En in hoeverre kan muziek een rol spelen in het terugdringen van taalangst? In deze workshop introduceren we een aantal muzikale werkvormen die kunnen bijdragen aan het voorkomen of terugdringen van taalangst.

Duits
Engels
Frans
Spaans

VMBO
HAVO

 

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee