B24 Vaardigheden integreren: van theorie naar praktijk

Liv Polman (Radboud Universiteit Nijmegen) & Karen Wentzel (Wentzel Communicatie)

Veel docenten zien het nut van integratie van vaardigheden, maar in de lespraktijk is er toch vaak sprake van een kunstmatige scheiding tussen vaardigheden. Hoe komt dat? En hoe kan het anders? Wat zijn wetenschappelijke inzichten over het in samenhang aanbieden van vaardigheden? Het komt allemaal aan bod! Aan de hand van een format dat ik heb ontwikkeld, bekijken de deelnemers van de workshop enkele lesvoorbeelden met geïntegreerde vaardigheden om vervolgens zelf de handen uit de mouwen te steken: ze ontwikkelen een les waarin ze de vaardigheden schrijven, lezen en spreken en luisteren combineren.

Nederlands

VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium

 

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee