B26 Formatief evalueren bij Nederlands: een neus voor (taal)kwaliteit ontwikkelen

Gerdineke van Silfhout (SLO)

Aan de hand van een aantal lesvoorbeelden waarvan sommige op video, gaan we na wat essentiële ingrediënten zijn van formatief lesgeven. In elk geval het verhelderen van leerdoelen en het opstellen van succescriteria. En het selecteren van activiteiten en taken die passen bij de leerdoelen en leerlingreacties ontlokken. En het plannen van passende vervolgacties. De centrale vraag is: wat maakt het ene voorbeeld formatiever dan het andere? Ga jij door deze workshop iets anders doen in je lessen? In elk geval ga je naar huis met een aantal concrete voorbeelden van formatief lesgeven bij

Nederlands

 

VMBO
HAVO
VWO
Gymnasium
VAVO

Voertaal: Nederlands

Is Bring Your Own Device van toepassing?: nee